Sprawy w jakich się specjalizujemy

Błędy medyczne, błędy lekarskie
i ochrona praw pacjenta

błędy porodowe, błędy diagnostyczne i terapeutyczne, błędy organizacyjne placówek zdrowia - zakażenia szpitalne, żółtaczka, HCV i HBV, gronkowiec, HIV
i inne

Doświadczyć błędu medycznego to traumatyczne przeżycie – nie tylko fizycznie ale i psychicznie ponieważ wiąże się z utratą zdrowia i cierpieniem, naruszeniem godności i praw pacjenta oraz utratą zaufania do lekarzy i służby zdrowia. Powoduje konieczność radykalnej zmiany sposobu i poziomu życia, Twojego a nawet całej rodziny. Pomożemy Ci przejść przez ten trudny czas dbając by winni nie zostali bezkarni a podmiot odpowiedzialny za szkodę godziwie zadośćuczynił Twojej krzywdzie.

 

NASI KLIENCI:

 • młoda mama, która przez błąd lekarski straciła zaawansowaną ciążę, na którą bardzo długo czekała
 • rodzice i chłopiec, który doznał poważnego uszkodzenia ciała czyniącego go kaleką na resztę życia wskutek wadliwie przeprowadzonego porodu
 • rodzina mężczyzny, który zmarł na skutek zakażenia szpitalnego
Wypadki śmiertelne

w razie śmierci poszkodowanego
realizujemy prawa osób najbliższych
do otrzymania odszkodowania, renty i zadośćuczynienia

Nagła i niespodziewana śmierć osoby bliskiej jest zawsze bardzo traumatycznym przeżyciem – jest nie tylko stratą najbliższej osoby ale często także koniecznością radykalnej zmiany sposobu i poziomu życia całej rodziny. Pomożemy Ci przejść rzez ten trudny czas dbając by winni śmierci nie zostali bezkarni a podmiot odpowiedzialny godziwie zadośćuczynił Twojej krzywdzie.

 

NASI KLIENCI:

 • rodzice dziecka, które zmarło wskutek zakażenia szpitalnego
 • rodzina pieszej śmiertelnie potrąconej na pasach
 • rodzina rolnika, który zmarł wskutek wypadku przy pracach rolniczych
Wypadki komunikacyjne

kierowcy, motocykliści, rowerzyści, piesi, pasażerowie pojazdów prywatnych, komunikacji miejskiej i pozostałych środków transportu publicznego

Udział w wypadku to traumatyczne przeżycie – nie tylko fizycznie ale i psychicznie. Zmienia poszkodowanego na całe życie, często wiąże się z wielkim cierpieniem i z koniecznością radykalnej zmiany sposobu i poziomu życia Twojego a nawet całej rodziny. Pomożemy Ci przejść przez ten trudny czas dbając by winni nie zostali bezkarni a podmiot odpowiedzialny godziwie zadośćuczynił Twojej szkodzie.

 

NASI KLIENCI:

 • żona i córka, które straciły męża i ojca w wypadku samochodowym w drodze do pracy
 • motocyklista potrącony przez samochód i piesza potrącona na parkingu przez kierowcę terenówki
 • ofiary wypadków samochodowych, kolejowych, rolniczych, przy pracy, upadków i poślizgnięć, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu i szkód majątkowych
ZUS

zasiłek macierzyński i chorobowy
odszkodowanie i renta
podleganie ubezpieczeniom społecznym
działalność gospodarcza

Skutecznie występujemy o niewypłacone świadczenia i o podwyższenie świadczeń bezprawnie zaniżonych. Dochodzimy odsetek od nieterminowo wypłaconych świadczeń, reprezentujemy przedsiębiorców w sprawach o ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne a także pracowników w sprawach o jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy i rentę.

 

NASI KLIENCI:

 • młoda mama na etacie, od której ZUS zażądał zwrotu pobranego zasiłku chorobowego twierdząc, że nieprawidłowo wykorzystała zwolnienie lekarskie oraz kilkukrotnie obniżył zasiłek macierzyński uznając, że jej wynagrodzenie było zawyżone aby wyłudzić zasiłki z ZUS
 • ubezpieczona prowadząca działalność gospodarczą, której ZUS odmówił prawa do zasiłku macierzyńskiego oraz odsetek od nieterminowo wypłaconego zasiłku zasądzonego wcześniej wyrokiem sądu
 • pracownik, któremu ZUS o połowę zaniżył odszkodowanie za wypadek przy pracy błędnie ustalając poniesiony uszczerbek na zdrowiu;
Sprawy pracownicze i wypadki przy pracy

wypowiedzenie warunków pracy lub płacy
ustalenie istnienia stosunku pracy przy umowie zlecenia
odszkodowanie i renta za wypadek
od pracodawcy i ZUS

Reprezentujemy poszkodowanych w trakcie wykonywania obowiązków służbowych lub w drodze do lub z pracy. Do tych wypadków zalicza się wypadki związane z pracą i pozazawodowe, choroby zawodowe i wypadki w rolnictwie. Jeżeli uległeś wypadkowi możesz potrzebować pomocy w ustaleniu czy wszystkie procedury powypadkowe zostały zachowane i czy wypłacone świadczenia nie zostały zaniżone.

 

NASI KLIENCI:

 • dziewczyna samotnie wychowująca córeczkę, której pracodawca wręczył wypowiedzenie po powrocie z urlopu macierzyńskiego pomimo iż obowiązywał ją okres ochronny
 • mężczyzna, który poślizgnął się na oblodzonych schodach i pracodawca odmówił mu odszkodowania za wypadek przy pracy
 • rodzina mężczyzny, który zginął w wypdku w drodze z pracy do domu
Nieruchomości i sprawy wywłaszczeniowe

wynagrodzenie za służebność przesyłu
odszkodowanie za słupy i linie przesyłowe
obniżenie wartości nieruchomości
najem i dzierżawa
wypadki na nieruchomościach - poślizgnięcia i upadki

Prowadzimy z sukcesami sprawy dotyczące nieruchomości, uzyskujemy odszkodowania za posadowione na nieruchomościach nawet kilkadziesiąt lat wcześniej linie przesyłowe czy gazociągi i nawet jeśli nie jesteś już właścicielem gruntu obciążonego linią przesyłową. Prowadzimy spory wynikłe z umowy najmu czy dzierżawy. Regulujemy stany prawne nieruchomości. Specjalizujemy się w sprawach odszkodowawczych od zarządców i właścicieli nieruchomości za wypadki na ich posesjach, poślizgnięcia czy upadki.

 

NASI KLIENCI:

 • właściciel dużej nieruchomości położonej w sąsiedztwie linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia oraz gazociągu żądający odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości
 • właścicielka działki budowlanej, przez którą przebiega linia wysokiego napięcia, domagająca się ustanowienia służebności przesyłu na jej rzecz i odszkodowania
Pozostałe sprawy

zatrucie pokarmowe - salmonella
wypadek przy pracy rolniczej
szkody wyrządzone przez dziką zwierzynę
poślizgnięcie i upadek na nieruchomości
dziura w drodze, szkoda rzeczowa w pojeździe

Wielu naszych klientów doznało szkody w wyniku przeróżnych zdarzeń: poślizgnięcia, zatrucia pokarmowego, wjechania pojazdem w dziurę w drodze, etc. Część z nich nawet nie zdawała sobie sprawy z możliwości uzyskania odszkodowania a po zakończeniu sprawy była mile zaskoczona uzyskaną kwotą świadczenia, którą niejednokrotnie byliśmy w stanie wywalczyć bez wdawania się w spór sądowy.

 

NASI KLIENCI:

 • uczestnicy przyjęcia weselnego zarażeni salmonellozą
 • rolnik, który doznał udaru na skutek przegrzania w kabinie traktora
 • pieszy, który poślizgnął się na oblodzonych schodach
 • rolnik, któremu dziki zniszczyły uprawę kukurydzy
Spory sądowe i obsługa podmiotów gospodarczych, skargi kasacyjne

prowadzimy postępowania sądowe i sądowoadministracyjne we wszystkich instancjach i kompleksową bieżącą obsługę prawną

Skontaktuj się z nami gdy przegrałeś sprawę sądową w pierwszej instancji lub w postępowaniu apelacyjnym a masz przeświadczenie o sprzeczności wyroku z literą prawa lub Konstytucją RP albo poczucie, że Twoje gwarantowane konstytucyjnie prawa zostały pogwałcone. Prowadzimy z powodzeniem sprawy sądowe i sądowoadministarcyjne przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

Zapewniamy kompleksową pomoc prawną osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom zarówno w rozwiązywaniu sporów jak i w prowadzeniu spraw bieżących, negocjacjach biznesowych, analizach prawnych i projektach compliance.

I co dalej?

Zadzwoń aby uzyskać bezpłatne wskazówki co dalej.
Dowiesz się, jakie odszkodowanie możesz otrzymać i jakie kroki należy podjąć.

TELEFON

+48 515 000 401

EMAIL

kslomka@verita-co.pl

BIURO

Sienna 83 lok. 406
Warszawa