Aktualności

Sąsiad nie chce płotu. Czy mogę odgrodzić się sam?

Budowa ogrodzenia, szczególnie w przypadku tzw. bliźniaków, może sprawiać problemy. Sąsiad ma prawo nie wyrazić zgody na zbudowanie płotu wzdłuż wspólnej granicy posesji, ale można sobie z tym poradzić. Podpowiadamy jak.

W sytuacji gdy sąsiad nie chce wyrazić zgody na budowę płotu wzdłuż wspólnej granicy posesji, właściciel nieruchomości może wybudować ogrodzenie bez zgody sąsiada.

Ogrodzenie wybudowane bez zgody sąsiada musi jednak znajdować się w całości na nieruchomości właściciela i nie może przekraczać granicy nieruchomości sąsiada. W przeciwnym razie, w uzasadnionych przypadkach, sąsiad będzie miał prawo żądać od właściciela, który wzniósł ogrodzenie na miedzy, usunięcia go ze swojej części nieruchomości.

W przypadku wątpliwości co do przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami, należy skorzystać z usług geodety i zlecić odnalezienie i zaznaczenie w terenie znaków granicznych. Pozwoli to uniknąć problemów i wydatków związanych z ewentualną koniecznością przesunięcia ogrodzenia.

 Właściciel decydujący się na wzniesienie ogrodzenia w granicach własnej nieruchomości powinien mieć na uwadze przepisy prawa regulujące kwestię budowy ogrodzeń. Ogrodzenie bowiem nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt, a umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione.

Jakkolwiek zasadniczo budowa ogrodzenia nie wymaga pozwolenia ani nawet zgłoszenia, to inaczej ma się rzecz w przypadku ogrodzeń o wysokości przekraczającej 2,2 m oraz ogrodzeń posadowionych od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych. W takich sytuacjach prawo wymaga zgłoszenia budowy ogrodzenia staroście.

Koszt wzniesienia ogrodzenia wybudowanego bez zgody sąsiada ponosi wyłącznie właściciel nieruchomości. Nie będzie miał on również prawnej możliwości wyegzekwowania od sąsiada udziału w ponoszonych kosztach późniejszego utrzymania ogrodzenia.

Jeśli również masz problemy związane z nieruchomościami, napisz do Redakcji Bankier.pl na adres finanse@bankier.pl.

Porady prawnej udzieliła: Katarzyna Słomka, radca prawny

Źródło publikacji Bankier.pl

Katarzyna Słomka

Author Katarzyna Słomka

Radca prawny z kancelarii Robaszewska&Płoszka. Radcowie Prawni oraz właściciel Verita Co. Kancelaria i Centrum Odszkodowań

More posts by Katarzyna Słomka